Kulturni plato

Manifestacija nastala 2016. godine putem programa Ministarstva za omladinu i sport Republike Srbije „Mladi su zakon“, realizovana uz logističku pomoć Omladine JAZAS-a Požarevac, Kulturno-prosvetnog centra Petrovac na Mlavi, Odreda izviđača “Mlava” i Ustanove za starija i odrasla lica “Gvozden Jovančićević” čiji su volonteri i štićenici pomogli da se naprave izložbeni panoi, kao i uz finansijsku podršku Direkcije za omladinu i sport Opštine Petrovac na Mlavi.

Zamišljen kao projekat koji treba da doprinese razvoju kreativnog kapitala mladih Petrovca na Mlavi koji su prepoznati kao ugrožena kategorija bez dovoljno podrške od strane lokalnih ustanova kulture u ispoljavanju svog kreativnog potencijala, “Kulturni plato” je jednodnevna manifestacija u okviru koje mladi i/ili neafirmisani umetnici predstavljaju svoj rad ili veštine.

U prethodne dve godine na centralnom gradskom trgu u Petrovcu na Mlavi javnosti se predstavilo nekoliko desetina fotografa, likovnih, muzičkih i scenskih umetnika amatera. Na ovaj način mladi i/ili neafirmisani umetnici su dobili priliku da se izraze i predstave široj publici, ujedno ostavivši jako bitanu poruku promocije kulture i kreativnog stvaralaštva najmlađoj publici.