Rešenje o registraciji Agencije za privredne registre 

Statut UG Fabrika Petrovac na Mlavi

Izvestaj o radu za 2016.

Izvestaj o radu za 2017