Omaž Milanu Mladenoviću i EKV-u

Koncert nekoliko petrovačkih i jednog požarevačkog benda koji su ovom prilikom izvodili pesme EKV-a. Doađaj je organizovan u saradnji sa partnerskim “Udruženjem za mlade grada Petrovca” i udruženjem “Drugarstvo” u petrovačkoj Staroj školi.