Slobodna zona

Beogradski filmski festival čiji je „Fabrika – Petrovac na Mlavi“ partner od 2016. godine zajedno sa Kulturno-prosvetnim centrom Petrovac na Mlavi.

* Pored organizacije festivala „Slobodna zona“, tokom 2016. godine u petrovačkom bioskopu „Delo“ organizovali smo još 2 filmska maratona u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji i Ruskim domom u Beogradu.