Zdrav stil – naš stil

Projekat u okviru kojeg je “Fabrika – Petrovac na Mlavi” bila partner Odredu izviđača “Mlava” i koji je bio finansiran od Ministarstva za omladinu i sport Republike Srbije u okviru programa “Iskorači i ti, zdravo, sportski, bezbedno”.

“Fabrikino” učešće se ogledalo u organizovanju izložbe likovnih radova i fotografija po konkursu na temu “Zdrav stil – moj stil”, kao i produkcijom petominutnog dokumentarnog filma o dvodnevnom kampu kao centralnom događaju projekta koji je u organizaciji Odreda izviđača “Mlava” održan u selu Ždrelu.